Website Banner
 
 
 
         สินค้าของเรา
 

  ชุดโครงแป้นบาสเกตบอล

  อุปกรณ์กีฬาวอลเลย์บอล


  อุปกรณ์กีฬาฟุตบอล


  อุปกรณ์กีฬาตะกร้อ


  ตาข่าย


  อัฒจันทร์พับเก็บได้


  ป้ายคะแนน

 
 
  :: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::
 
   
 
 
     
 
           ผลงานทีผ่านมา
 
 
     
 
 
     
  นามลูกค้า : ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด)
ประเภทสินค้า :
ชุดโครงแป้นบาสเกตบอล ตราโฮมสปอร์ต รุ่น HS 66-502 SG

 
 
 
 
 
 
         

       
 
     
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
     
  นามลูกค้า : สมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
สถานที่ติดตั้ง :  ณ อาคารกีฬาเวศน์ 1 สนามกีฬาไทย - ญี่ปุ่น
ประเภทสินค้า : ชุดโครงแป้นบาสเกตบอล ตราโฮมสปอร์ต รุ่น HS 66-502 SG

 
     
 
 
 
         
 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
     
  นามลูกค้า : มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
สถานที่ติดตั้ง : ณ โรงยิมเนเซียม 2
ประเภทสินค้า : ชุดโครงแป้นบาสเกตบอล ตราโฮมสปอร์ต รุ่น HS 66-502 SG

 
     
 
 
 
         
 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
     
  นามลูกค้า : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
สถานที่ติดตั้ง : โรงยิมเนเซียมกีฬาบาสเกตบอล
ประเภทสินค้า : อัฒจันทร์พับเก็บได้

 
     
     
 
 
 
         

 
   
         
 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
     
  นามลูกค้า : โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา
ประเภทสินค้า : แป้นบาสเกตบอลยึดติดผนัง - เพดาน พับเก็บได้

 
     
 
 
 
         
 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
     
  นามลูกค้า : โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ
สถานที่ติดตั้ง : โรงยิมเนเซียม สมาน เปรมตั้งธนา
ประเภทสินค้า : อัฒจันทร์พับเก็บได้

 
     
 
 
 
         
 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
     
  นามลูกค้า : โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
ประเภทสินค้า : ชุดโครงแป้นบาสเกตบอล ตราโฮมสปอร์ต รุ่น HS 66-502 SG

 
     
 
 
 
         
 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
     
  นามลูกค้า : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
สถานที่ติดตั้ง : สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (สวนหลวงชลบุรี)
ประเภทสินค้า : ชุดโครงแป้นบาสเกตบอล ตราโฮมสปอร์ต รุ่น HS 66-502 SG

 
     
 
 
 
         
 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
     
  นามลูกค้า : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
สถานที่ติดตั้ง : โรงยิมเนเซียมใหม่
ประเภทสินค้า : แป้นบาสเกตบอลเคลื่อนที่พับเก็บได้ และเวทีพับเก็บได้

 
     
 
 
 
         
 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
     
  นามลูกค้า : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานที่ติดตั้ง : อาคารศูนย์กีฬา ชั้นดาดฟ้า
ประเภทสินค้า : แป้นบาสยึดติดผนัง - ฝังพื้น ปรับระดับได้

 
     
 
 
 
         
 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
     
  นามลูกค้า : มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สถานที่ติดตั้ง : สนามกีฬามหาวิทยาลัยรัตบัณฑิต
ประเภทสินค้า : ชุดโครงแป้นบาสเกตบอล ตราโฮมสปอร์ต รุ่น HS 66-502 SG
 
     
 
 
 
         
 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
     
 
 
     
Current Pageid = 183