Website Banner
 
 
 
         สินค้าของเรา
 

  ชุดโครงแป้นบาสเกตบอล

  อุปกรณ์กีฬาวอลเลย์บอล


  อุปกรณ์กีฬาฟุตบอล


  อุปกรณ์กีฬาตะกร้อ


  ตาข่าย


  อัฒจันทร์พับเก็บได้


  ป้ายคะแนน

 
 
  :: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::
 
   
 
 
     
 
           สินค้า >> ป้ายคะแนน
 
 
     
 
 
     
  ป้ายคะแนน : ตราโฮมสปอร์ต รุ่น HS-SB10180
 
 
 
 
 
   
 
  รายละเอียดสินค้า  
 
 • ขนาด โดยประมาณ สูง 100 ซม. กว้าง 180 ซม. 
 • เหมาะสำหรับกีฬาบาสเกตบอล
 • สามารถปรับใช้ได้กับกีฬาวอลเลย์บอล ฟุตซอล ตะกร้อ แบดมินตัน
 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
 
 
  ป้ายคะแนน : ตราโฮมสปอร์ต รุ่น HS-SB10180N  
     
     
     
   รายละเอียดสินค้า
 
 
 • ขนาด โดยประมาณ สูง 100 ซม. กว้าง 180 ซม. 
 • สามารถใส่ชื่อทีมได้อักษรภาษาอังกฤษย่อได้ 5 ตัว
 • เหมาะสำหรับกีฬาบาสเกตบอล
 • สามารถปรับใช้ได้กับกีฬาวอลเลย์บอล ฟุตซอล ตะกร้อ แบดมินตัน
 
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
     
  ป้ายคะแนน : ตราโฮมสปอร์ต รุ่น HS-SB12180
 
     
 
 
     
  รายละเอียดสินค้า
 
 
 • ขนาด โดยประมาณ สูง 120 ซม. กว้าง 180 ซม. ลึก 10 ซม.
 • เหมาะสำหรับกีฬาบาสเกตบอล
 • สามารถปรับใช้ได้กับกีฬาวอลเลย์บอล ฟุตซอล ตะกร้อ แบดมินตัน
 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
     
  ป้ายคะแนน : ตราโฮมสปอร์ต รุ่น HS-SB16220D
 
     
 
 
     
  รายละเอียดสินค้า  
 
 • ขนาดป้ายคะแนน โดยประมาณ สูง 120 ซม. กว้าง 220 ซม. ลึก 10 ซม.
 • ขนาดป้ายไฟวิ่ง โดยประมาณ สูง 40 ซม. กว้าง 220 ซม. ลึก 10 ซม.
 • ป้ายไฟวิ่งเป็นแบบDisplayไม่สามารถเปลี่ยนสีได้
 • เหมาะสำหรับกีฬาบาสเกตบอล
 • สามารถปรับใช้ได้กับกีฬาวอลเลย์บอล ฟุตซอล ตะกร้อ แบดมินตัน
 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
     
   ป้ายคะแนน : ตราโฮมสปอร์ต รุ่น HS-SB16220FC
 
     
     
     
   รายละเอียดสินค้า
 
 
 • ขนาดป้ายคะแนน โดยประมาณ สูง 120 ซม. กว้าง 220 ซม. ลึก 10 ซม.
 • ขนาดป้ายไฟวิ่ง โดยประมาณ สูง 40 ซม. กว้าง 220 ซม. ลึก 10 ซม.
 • ป้ายไฟวิ่งเป็นแบบFullcolorสามารถเปลี่ยนสีได้
 • เหมาะสำหรับกีฬาบาสเกตบอล
 • สามารถปรับใช้ได้กับกีฬาวอลเลย์บอล ฟุตซอล ตะกร้อ แบดมินตัน
 
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
     
  ป้ายคะแนน : ตราโฮมสปอร์ต รุ่น HS-SB16300
 
     
 
 
   
 
   รายละเอียดสินค้า
 
 
 • ขนาดป้ายคะแนน โดยประมาณ สูง 120 ซม. กว้าง 300 ซม. ลึก 10 ซม.
 • ขนาดป้ายไฟวิ่ง โดยประมาณ สูง 40 ซม. กว้าง 220 ซม. ลึก 10 ซม.
 • เหมาะสำหรับกีฬาบาสเกตบอล
 • สามารถปรับใช้ได้กับกีฬาวอลเลย์บอล ฟุตซอล ตะกร้อ แบดมินตัน
 • การแสดงผลจำนวนฟาล์วของผู้เล่นเป็นจุดโดยมีสีส้ม 4 จุด สีแดง 1 จุด รวมทั้งสิ้น 5 จุด
 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
     
  ป้ายคะแนน : ตรา molten  รุ่น UX0100
 
     
     
     
  รายละเอียดสินค้า
 
 
 • วัสดุภายนอก : ทำด้วยวัสดุ ABS
 • ขนาด : กว้าง 61 ซม. หนา 20 ซม. สูง 36 ซม.
 • น้ำหนักของเครื่อง : 4.5 กิโลกรัม
 • ระบบไฟฟ้า : AC 220-240 V. 50Hz/0.13A
 • จอแสดงภาพ : เป็นระบบ LED แสดงตัวเลขด้านบนและด้านล่าง โดยตัวเลขด้านบน(สีแดง) สูง 13 ซม. และตัวเลขด้านล่าง(สีเหลือง)สูง 12 ซม. และตัวเลขสีเขียวสูง 10
 • ชนิดกีฬาที่ใช้งาน : สามารถใช้ได้ 9 ชนิดกีฬา คือ บาสเกตบอล วอลเลย์บอล แฮนด์บอล 
 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
     
  ป้ายคะแนน  : ตรา molten  รุ่น UX0110
 
     
 
 
     
  รายละเอียดสินค้า
 
 
 • วัสดุภายนอก : ทำด้วยวัสดุ ABS
 • ขนาด : กว้าง 71.5 ซม. หนา 24 ซม. สูง 38 ซม.
 • น้ำหนักของเครื่อง : 5 กิโลกรัม
 • ระบบไฟฟ้า : AC 220-240 V
 • จอแสดงภาพ : หลอดไฟชนิด LED
 • ชนิดกีฬาที่ใช้งาน : ใช้กับกีฬาและการฝึกซ้อมได้หลายประเภท
  เช่น บาสเกตบอล แฮนด์บอล ยูโด วอลเลย์บอล มวย เป็นต้น
 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
     
  ป้ายคะแนน : ตรา molten รุ่น SC100
 
     
 
 
     
  รายละเอียดสินค้า
 
 
 • วัสดุภายนอก : ทำด้วยวัสดุ ABS
 • ระบบไฟฟ้า : AC 220-240 V
 • จอแสดงภาพ : เป็นระบบ LED แสดงตัวเลขด้านบนและด้านล่าง โดยตัวเลขด้านบน(สีแดง) ขนาด 90x14.3x34ซม. และตัวเลขด้านล่าง(สีเหลือง)ขนาด 90x14.3x34ซม. มีกระดานไวท์บอร์ด และขาตั้ง สายไฟสำหรับการเชื่อมต่อ พร้อมเครื่องควบคุม
 • ชนิดกีฬาที่ใช้งาน : ใช้กับกีฬาและการฝึกซ้อมได้หลายประเภท
  เช่น บาสเกตบอล แฮนด์บอล ยูโด วอลเลย์บอล มวย เป็นต้น
 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
     
  นาฬิกาจับเวลา 24 วินาที : ตรา molten รุ่น UX0040
 
     
 
 
     
  อุปกรณ์ประกอบด้วย
 
     1. จอภาพแสดงหมายเลข จำนวน 2 ชิ้น กว้าง 42 ซม. หนา 6 ซม. สูง 29 ซม.
        น้ำหนัก 2.3 ก.ก.
    2. เครื่องควบคุม จำนวน 1 ชิ้น กว้าง 29 ซม. หนา 19 ซม. สูง 8 ซม. น้ำหนัก 0.85 ก.ก.
    3. สายไฟฟ้าเชื่อมต่อระบบ ความยาว 40 เมตร จำนวน 2 เส้น

 
     
  รายละเอียด  
     1. สำหรับจับเวลา 24 วินาที และ 30 วินาที กีฬาบาสเกตบอล โดยการนับถอยหลัง
    2. สามารถเปลี่ยนกาจับเวลาจากระบบ 24 วินาที เป็นระบบ 30 วินาที โดยการ
        เปลี่ยนปุ่มสวิซ
    3. เมื่อนาฬิกาจับเวลานับถอยหลังจนถึงเลข " 0 " จะเกิดเสียงดังขึ้นจากเครื่องควบคุม
 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
     
  นาฬิกาจับเวลา 24 วินาที : ตราโฮมสปอร์ต รุ่น HS 24-5045
 
     
 
 
     
  รายละเอียดสินค้า
 
  ส่วนประกอบของนาฬิกาจับเวลา 24 วินาที  
     1. ขนาดประมาณ กว้าง 50 ซม. สูง 45 ซม. 
    2. เครื่องควบคุมการจับเวลา ที่ใช้ควบคุมนาฬิกา
    3. สายเชื่อมต่อระหว่างเครื่องควบคุมกับนาฬิกา
 
  คุณลักษณะเฉพาะของนาฬิกาจับเวลา 24 วินาที  
      1. สัญญาณไฟแสดงเวลา สามารถจับเวลาได้สูงสุด 24 วินาที และ 14 วินาที
        ตัวเลขขนาด 12 นิ้ว
    2. สัญญาณกระดิ่งให้สัญญาณเมื่อหมดเวลา 24 วินาที
    3. ใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าขนาด 220 โวลท์
    4. ใช้เครื่องควบคุมการตั้งเวลา จับเวลา และหยุดเวลาชั่วคราว
 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
     
 
 
     
Current Pageid = 182